این دسته شامل اسباب بازی هایی است که مختص پسران میباشد.
پسران با اسباب بازی هایی مانند ابزار کار و …. حس بزرگ شدن را در خود تجربه کرده و به آنها احساس خوبی دست میدهد.

نمایش یک نتیجه