عروسک

یکی از سرگرمی های مورد علاقه کودکان عروسک بازی است.

عروسک بازی در شخصیت کودک تاثیر مثبت دارد و به اجتماعی تر شدن کودک کمک میکند.

نمایش یک نتیجه