امتیاز کاربران ( از 0 رای )

۲۷,۰۰۰ تومان

کایت تک دم رنگی

 کایت تک دم رنگی  برای بادهای معمولی  مناسب است.ارتفاع تا دم ماهی : 80 سانتیمتر ،ارتفاع تا ته دم :

230 سانتیمتر و طول کل ماهی از نوک تا ته دم : 310  سانتیمتر است.

نکته : قرقره کایت با ابعاد مناسب  در سایت موجود است