نگاهی به باغ گیاه شناسی ملی ایران

نویسنده : حسین احمدی 7 ماه قبل

باغ گیاه شناسی ملی ایران عملیات اجرایی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در سال ۱۳۴۷ با واگذاری قطعه زمینی از مراتع ملی شده در اراضی چیتگر واقع در کنار اتوبان تهران – کرج آغاز شد. این باغ که یکی از بزرگ ترین باغ‌های گیاه‌شناسی جهان محسوب می شود، آب و هوایی نیمه خشک دارد و میزان بارندگی متوسط سالیانه آن حدود ۲۴۰ میلی متر است. باغ ملی گیاه شناسی ایران شامل